Природничі Технічні та спеціальні

Екологія ґрунтів: навчальний посібник

Бер 12, 2021

Екологія грунтів навч. посібник

Панас Р.М.
Екологія ґрунтів: навчальний посібник / Р.М. Панас.– Львів: «Новий Світ-2000»,
2021. –481 с.
Розкрито суть екології ґрунтів як сучасної біосферної науки. Розглянуто основні складові
компоненти екології ґрунтів. Особлива увага звернута на ґрунт як природне тіло. При
цьому ж наведено обґрунтований матеріал щодо походження і розвитку ґрунту, його
екологічних функцій. У досить об’ємній та ілюстрованій формі в окремих розділах
навчального посібника охарактеризовано морфологію, мінералогію ґрунту, його органічну та
неорганічну хімію, фізику, гідрологію ґрунту, а також аерацію , температуру і
мікробіологію. На базі теоретичного і наукового аналізу висвітлено родючість ґрунту як
його найбільшу екологічну цінність. Значна увага звернута на ерозію як екологічну
небезпеку ґрунтів. На професійному рівні розкрито моніторинг антропогенного
забруднення ґрунтів і шкоди від нього навколишньому природному середовищу.З метою
найбільш раціонального і екологічно безпечного використання і охорони ґрунтів України,
наведено ґрунтово-екологічне районування території України , а також
детальноохарактеризовано ґрунти окремих природних зони України, розглянуто заходи
щодо їх раціонального використання. Окремі частини і розділи навчального посібника
присвячені бонітуванню як основиякісної оцінки ґрунтів і рекультивації порушених
земель.
Для студентів , бакалаврів,спеціалістів , магістрів , аспірантів , викладачів вищих
навчальних закладів, а також для фахівців державних установ і організацій, які займаються
проблемами екології довкілля.

ISBN 978-617-7519-10-1