Гуманітарні Новинки

Конфліктологія та медіація

Бер 27, 2021

Конфліктологія та медіація : навчальний посібник / В.І. Докаш. – Чернівці, Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2022. – 249 с.
ISBN 978-617-7519-83-5
У навчальному посібнику подано курс лекцій із 8-ми тем, в яких розглядається призначення конфліктології як науки про соціальні конфлікти. Визначається конфлікт як соціальний феномен, його детермінанти та динаміка протікання. Пропонуються основні моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. Детально аналізуються види соціальних конфліктів, форми та методи управління конфліктними ситуаціями. Окремо розглядається медіація як виконання посередницьких функцій у конфліктах найвищої міри загострення. Зазначаються принципи, на підставі яких застосовуються інструменти проведення медіації як посередництва у конфліктних ситуаціях. До кожної теми посібника передбачені семінарські заняття, на яких напрацьовуються вміння та навички поведінки в конфліктних ситуаціях. Надається тематика рефератів, ІНДЗ, есе, самостійної роботи та контрольні питання. До кожної теми пропонується основна та додаткова література. У формі додатка запропоновано короткий термінологічний словник. Посібник апробовано в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича у 2016 – 2020 н.р.
Посібник розрахований на викладачів, аспірантів та студентів-соціологів.