Математичні та комп'ютерні Популярні

ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Верес О.М., Катренко А.В., Пасічник В.В.

Технології підтримки процесів прийняття рішень. за науковою редакцією д.т.н., професора, В.В. Пасічника, Підручник. – Львів : Видавництво «Новий Світ-2000», 2020. -568 с.

ISBN 978-617-7519-20-0

Підручник містить матеріал необхідний для вивчення інформаційних технологій, методів та програмних засобів, призначених для підтримки процесів прийняття рішень в інтелектуальних інформаційних систем, що дасть змогу реалізувати процес отримання необхідної інформації та здійснити розробку підсистем та інтелектуальних процедур підтримання процесів прийняття рішень в інформаційних системах.

Підручник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Системний аналіз» галузі знань «Інформаційні технології» та споріднених спеціальностей, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

Технологія пітримки процесів прийняття рішень