Гуманітарні

СОЦІОЛОГІЯ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

За загальною редакцією доктора соціологічних наук професора В. М. Пічі

Навчальний словник-довідник/ За загальної редакцією В. М. Пічі [Н.В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2020р.- 658 с.

ISBN 978-617-7519-16-3

Цей навчальний енциклопедичний словникдовідник містить дефініцій понад сучасних соціологічних термінів та понять найбільш вживаних в соціологічних теоріях та практиках. Підготовлено провідними вченими – соціологами з Києва, Дніпра, Львова, Одеси , Харкова та ін. навчальних наукових центрах України.

Для студентів, аспірантів, докторантів та викладачів ВНЗ освіти, а також для широкого кола читачів, які прагнуть збагатити себе соціологічним мис-ленням і соціологічною культурою та зацікавлені сучасною соціологічною лексикою.

Соціологія словник