Гуманітарні

СОЦІОЛОГІЯ

Гру 16, 2019

За редакцією доктора соціологічних наук, професора В.М. Пічі

Соціологія: Підручник / За редакцією В.М. Пічі.– Львів:  “Новий Світ-2000”, 2020. – с. 277

ISBN 966-7827-39-9

У підручнику розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів, бакалаврів, магістрів а також методологія конкретних соціологічних досліджень.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів та широкого кола зацікавлених соціологією.

Соціологія_Піча