Гуманітарні

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Жов 23, 2019

К. Щербакова, Л. Макаренко

Вступ до спеціальності. Навчально-методичний посібник  Катерина Щербакова, Лілія Макаренко. – 3-є вид., оновлене, доповнене. – Львів : Видавництво «Новии ?Світ – 2000» . – 2020. 215 c.

ІSBN 978-617-7519-17-0

Навчально-методичний посібник пропонується студентам першого курсу закладів вищої педагогічної освіти (напрям підготовки 012 – дошкільна освіта).

У посібнику представлено задачі, зміст, форми та методи роботи студентів з вивчення курсу «Вступ до спеціальності». Важливе значення надається опануванню студентами основними категоріями курсу: освіта, наука, вища освіта, законодавча база та управління освітою, форми навчальної роботи студентів, діяльність, педагогічна діяльність, дитинство та інші. Увага приділяється різним формам організації освітнього процесу: лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, написання рефератів тощо.

Вступ до спеціальності_для _вищ_педагогічних_закл_Освіти