Гуманітарні

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Фізичне виховання і спорт»

Жов 23, 2019

Б.В. Дикий

Вступ до спеціальності «Фізичне виховання і спорт»: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти  Б.В. Дикий Львів, Видавництво «Новий Світ – 2000», 2020. – 160 с.

ISBN 978-617-7519-23-1

В методичній розробці запропоновані тестові завдання, контрольні питання з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів факультету «Здоров’я людини» і складені у відповідності до навчальної з даної дисципліни, в якій передбачений цикл практичних занять. Вони охоплюють усі розділи навчальної програми і є основою для формування варіантів тестових завдань модульних контролю оцінки успішності студентів за кредитно-модульною системою навчання.

Вступ до спеціальності Фізичне виховання і спорт