Гуманітарні

«ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО»

Жов 24, 2019

О.О. Красовська

Технології викладання освітньої галузі «Мистецт-во»: навчальний посібник /Красовська О.О./ – Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. – 152 с.

ISBN 978-966-97585-9-0

У методичному посібнику пропонуються матеріали для організації навчання з курсу «Методика викладання освітньої галузі «Мистецтво» для студентів напряму підготовки 8.01010201 «Початкова освіта» га-лузь знань 0101 «Педагогічна освіта».

Технології_викладання_освітньої_галузі_Мистецтво