Економічні

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКУ

Лис 01, 2019

Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Федоренко Н.С.

Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 270[2] с.

ISBN 978-966-418-184-3

У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та роль внутрішнього аудиту у здійсненні контролю за діяльністю банків. Значну увагу приділено інтерпретації стандартів внутрішнього аудиту та їх застосуванню в практичній діяльності банків України. Викладено питання щодо організації внутрішнього аудиту основної та допоміжної банківської діяльності, внутрішнього аудиту фінансового менеджменту банку, стратегічного внутрішнього аудиту.

Як інформаційна база для написання навчального посібника використані законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності в Україні станом на 1 січня 2011 року, аналітичні та статистичні видання Національного банку України.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської справи, а також для всіх, хто цікавиться проблемами внутрішнього аудиту в банках.

Внутрішній аудит у банкух