Гуманітарні Новинки

Педагогіка і психологія вищої школи

Січ 14, 2021

Мельничук Л. Б., Шкабаріна М. А. Педагогіка і психологія вищої школи: навчально-методичний посібник. – Львів: «Новий Світ- 2000», 2022. – 266 с.

ISBN 978-617-7519-52-1
Навчально-методичний посібник побудований відповідно до вимог європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. У посібнику обґрунтовано теоретичні основи освітнього процесу у вищій школі (предмет і завдання педагогіки і психології вищої школи, сутність процесу навчання, його закономірності й принципи, зміст освіти у вищій школі), охарактеризовано психологічні особливості студентського віку, обґрунтовано специфіку виховного процесу у закладі вищої освіти; розкрито особливості організації освітнього процесу у вищій школі (методи, засоби, форми організації, контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, сучасні технології навчання студентів).
Посібник рекомендовано для студентів та викладачів педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти.