Медичні

Ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії та цукровому діабеті: монографія

Чер 01, 2024

Ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії та цукровому діабеті: монографія / Біловол О.М., Лісовий В.М., Князькова І.І., Андон’єва Н.М., Кірієнко О.М., за ред. О. М. Біловола, Львів, Видавництво ПП “Новий Світ-2000”, 2024. – 244 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 443 – 1

Друк на вимогу (Print on demand, POD)
Форма: друкована книга (видання) 244 с. (чорно-білі)
Формат: 70х100/16 – 480,00 грн.
Обкладинка: тверда
Мова: українська

Монографія присвячена надзвичайно важливій темі – розгляду питань діагностики початкових змін серця і нирок при артеріальній гіпертензії в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу. Проведено аналіз змін центральної, внутрішньосерцевої внутришньонирокової гемодинаміки та визначено діагностичні критерії ураження органів-мішеней (серця та нирок) при артеріальній гіпертензії в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу. Представлені сучасні підходи щодо використання біомаркерів патологічних змін серця та нирок при коморбідності артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу та виокремлені біомаркери ураження органів-мішеней в даній групі пацієнтів. Подані розроблені стратегії ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензію та цукровим діабетом 2 типу.
Для лікарів загальної практики – сімейної медицини, кардіологів, нефрологів та ендокринологів.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ
1. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ
2 АРТЕРІАЛЬНА РИГІДНІСТЬ ЯК ЧИННИК РИЗИКУ І ЛІКУВАЛЬНА МІШЕНЬ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ
3. ОЦІНКА ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
4. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ АГ ТА ЦД 2 ТИПУ
5. ПОТЕНЦІАЛЬНІ БІОМАРКЕРИ ХСН ТА ХХН ПРИ АГ ТА ЦД 2 ТИПУ
6. ЛІКАРСЬКІ СТРАТЕГІЇ, СПРЯМОВАНІ НА УПОВІЛЬНЕННЯ ПРОГРЕСУВАННЯ УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ ТА НИРОК ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ
7. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ПАТОЛОГІЯ НИРОК