Медичні Новинки

Гіперандрогенні стани в практиці акушера-гінеколога: навчальний посібник

Січ 07, 2024

Ю.О. Дубоссарська, З.М. Дубоссарська, В.В. Радченко, Л.П. Грек
Гіперандрогенні стани в практиці акушера-гінеколога: навчальний посібник / За ред. Ю.О. Дубоссарської. – Дніпро, – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2024. – 175 с.
Навчальний посібник присвячений питанням патофізіології, діагностики та лікування синдрома полікістозних яєчників та поширених гіперандрогенних розладів, зокрема гірсутизму, акне, алопеції. Навчальний посібник призначений для лікарів-слухачів циклів підвищення кваліфікації, лікарів-інтернів, аспірантів за спеціальністю «акушерство та гінекологія», студентів медичних закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації.
ISBN 978 – 966 – 418 – 373 – 1

Зміст
Передмова …………………………………………………………………………………………………. 4
Перелік скорочень ……………………………………………………………………………………… 5
Етіологія та патофізіологія синдрому полікістозних яєчників …………………….. 8
Епідеміологія та фенотипи СПКЯ …………………………………………………………….. 30
Генетика СПКЯ………………………………………………………………………………………… 33
Клініка, діагностика та диференційна діагностика СПКЯ………………………….. 39
Гірсутизм …………………………………………………………………………………………………. 65
Акне ………………………………………………………………………………………………………… 76
Гестаційна гіперандрогенія ………………………………………………………………………. 96
Постменопаузальна гіперандрогенія ……………………………………………………….. 110
Лікування СПКЯ…………………………………………………………………………………….. 131
Тести та задачі для самоконтролю ………………………………………………………….. 147
Література ……………………………………………………………………………………………… 153