Медичні

Медична і біологічна фізика: підручник

Бер 20, 2024

Медична і біологічна фізика: підручник / Личковський Е.І., Пайкуш М.А., Вісьтак М.В., Фафула Р.В., Видання друге, доповнене, поправлене. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 319 с.
ISBN 978-617-7519-59-0
У підручнику подається біофізична суть організації функціонування біологічних об’єктів на клітинному, тканинному, органному рівні та організму в цілому. Розглядається природа йонного обміну, біоелектрогенезу, біомеханіки м’язового скорочення і системи кровообігу. Розглянуто застосування фізичних явищ в медичній практиці. Підручник компактний, відповідає вимогам Болонської системи освіти.
Для студентів вищого медичного закладу освіти III – IV рівнів акредитації зі спеціальності 222 «Медицина», 221 «Стоматологія».