Гуманітарні

Світ цікавої англійської мови

Жов 30, 2019

Скребкова-Пабат М. А.

Світ цікавої англійської мови – The World of Interesting English: Навчаль-ний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020. – 372 с.

ISBN 978-966-418-076-1

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються на фаховій підготовці вчителів англійської мови, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл і всім, хто цікавиться англій-ською мовою.

Загалом матеріал посібника стимулює розвиток пізнавальних інтересів студентів і сприяє підвищенню мотивації до вивчення англійської мови.

Світ цікавої англіської мови