Гуманітарні

Англійська мова професійного спілкування

Жов 30, 2019

Олейнікова О. М.

Англійська мова професійного спілкування: Навчальний посібник Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020. – 180 с.

ISBN 978-966-418-063-1

Посібник призначено для навчання студентів II курсу денного відділення та заочного відділення з предмету.

Посібник містить словник по темах програми, тематичні тексти та зразки ділових листів для перекладу, діалоги, скорочені тексти для переказу.

Після лексичних та граматичних вправ подано короткий довідник з граматики англійської мови, а також шість варіантів контрольних робіт з тестами, які студенти можуть виконувати під час занять або самостійно.

Англ_мова_проф-спілкув