Гуманітарні

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Жов 30, 2019

Кучма З.В.

Французька мова. Навчальний посібник для студентів-бухгалтерів. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 263  с.

ISBN 978-966-418-173-7

Навчальний посібник призначено для вивчення французької мови студентами-економістами за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво») денної та заочної форм навчання.

Основне призначення посібника – навчити майбутніх спеціалістів-бухгалтерів самостійно читати, розуміти, перекладати та реферувати автентичні тексти французькою мовою з питань бухгалтерського обліку.

Французька мова для для бухгалтерів