Гуманітарні

Сучасна політична лексика

Жов 17, 2019

За науковою редакцією доктора політичних наук Хоми Н. М.

Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник  [І. Я. Вдо-вичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2020. – 396 с.

ISBN 978-966-418-280-2

Короткий енциклопедичний словник-довідник сучасної політичної лексики охопив новітню політичну термінологію, включивши понад 1200 термінів у їх лаконічному викладі. Може використовуватися при вивченні курсів «Політологія», «Історія політичної думки», «Історія політико-правових вчень», «Основи демократії» та ін. Підготовлений провідними українськими науковцями-політологами, істориками, со-ціологами, філософами.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою.

Сучасна_політична_лексіка