Гуманітарні

ПРАКТИКУМ З СОЦІОЛОГІЇ

Гру 18, 2019

Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За редакцією В.М. Пічі. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2022. – 368 с.

ISBN 966-7828-49-6

Практикум включає термінологічний словник, структурні схеми і таблиці, план семінарського заняття, теми рефератів та контрольних робіт, завдання та вправи, тести, кросворди, а також набір фрагментів із оригінальних соціологічних творів зарубіжних та вітчизняних авторів до всіх тем сучасного курсу “Соціологія”.

Призначений для студентів усіх форм навчання та викладачів вищих навчальних закладів.