Гуманітарні

СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ

Гру 16, 2019

Климанська Л.Д., Клос Л.Є, Школяр М.В.

Спеціальні та галузеві соціології: Навчальний посібник. / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий Світ-2000», 2022 –

422 с.

ISBN 978-617-7519-46-0

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні аспекти ряду спеціальних та галузевих соціологій як теорій середнього рівня. Визначаються їх об’єкт, предмет, проблемне поле, перспективні напрями подальших наукових пошуків у сфері політики, праці, етнічних відносин, охорони здоров’я, девіантної поведінки та ін.

Для бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів, вчених, викладачів соціологічних спеціальностей ЗВО України.