Гуманітарні

Політологія

Жов 15, 2019

В. М. ПІЧА, Н. М. ХОМА

Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. 5-те видання стереотипне – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020. – 304 с. ІSBN 966-2827-13-5 “Новий Світ – 2000”

ІSBN 966-7827-13-5

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни “Політологія”, рекомендованої Міністер-ством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори кон-цептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.

Для студентів вищих закладів освіти.

Політологія підручник