Гуманітарні

ПОЛІТОЛОГІЯ

Жов 15, 2019

Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сор-ба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 779 с.

ISBN 978-966-418- 270-3

Навчальний енциклопедичний словник-довідник охопив аналіз основних категорій політичної науки. Звернено увагу на ті поняття, які є базовими при вивченні курсів «Політологія», «Історія політичної думки», «Історія політико-правових вчень», «Основи демократії» та ін. Підготовлений провідними українськими науковцями-політологами, істориками, соціологами, філософами.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою.

Політологія навчальний енциклопедичний словник довідник Хома Реклама