Гуманітарні

СОЦІАЛЬНА ВАЛЕОЛОГІЯ

Жов 31, 2019

Соціальна валеологія: Навч. посібник. Копа В.М. – Львів.: «Новий Світ-2000», 2023. – 204 с.

ISBN 978-966-418-164-5

Робота містить гуманітарне дослідження соціальних і валеологічних чинників здоров’я. Своєрідність авторського підходу полягає в тому, що проблема соціального здоров’я розглядається в єдності аксіологічного і валеологічного аспектів. Сутність життєвого модусу здоров’я подається автором, як процес розгортання природного і соціального, здорового і хворобливого, свідомого і генетично-уродженного, сутнісних сил людини і ціннісних імперативів суспільства. Сам модус здоров’я визначається як культурно-історично визначена та виправдана іманентна властивість, що задає єдність суспільного і індивідуального в ціннісному полі. На відміну від здорового способу життя, модус здоров’я є культурно-історично визначеною життєспроможністю людини до реабілітаційної та продуктивної діяльності в суспільстві.

Досліджені різні валеологічні норми модусу здоров’я, механізм реалізації здорового способу життя, його параметри, аксіологічні, соціальні і іманентні характеристики. Доведено, що аксіологічний вимір модусу здоров’я виявляє його суспільну цінність та визначає практичні напрямки державного регулювання та охорони здоров’я громадян. На основі результатів теоретичних та соціологічних досліджень зроблені висновки практичного характеру.

Навчальний посібник розрахований на студентів і викладачів загальних гуманітарних дисцілін ВНЗ, а саме: для спеціальностей: «Педагогіка», «Філософія», «Соціологія», «Психологія», «Фізичне виховання», «Безпека життєдіяльності», тощо. А також, для викладання предмету «Основи здоров’я».