Економічні

АУДИТ

Лис 01, 2019

Суха О.Р.

С 91 Аудит: Навчальний посібник – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020. – 284 с.

ISBN 978-966-418-095-2

У навчальному посібнику представлено методичні та організаційні питання процесу аудиту фінансової звітності на основі діючого чинного законодавства та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Навчальний посібник укладено відповідно до нормативної програми з курсу «Аудит».

Посібник адресований студентам, викладачам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковим працівникам, аудиторам та широкому колу читачів, яких цікавить аудиторська діяльність.

Аудит