Гуманітарні

Англійська мова

Жов 30, 2019

Бєляєва В. М. Петльована Л. Л.

Навчальний посібник з англійської мови: Навчальний посібник – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020. – 154,  с.

ISBN 978-966-418-107

Посібник призначено для навчання студентів I курсу денного відділення та I і II курсу заочного відділення з предмету „Іноземна мова професійного спілкування”. Даний посібник може бути корисним для студентів III курсу денного відділення при вивченні предмету „Друга іноземна мова”.

У посібнику пропонуються тематичні тексти, словник, лексичні та граматичні вправи для закріплення навчального матеріалу, короткий грама-тичний довідник.

Англійська мова