Гуманітарні

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Вер 27, 2019

Петрушенко В.Л., Петрушенко О.П., Скалецький М.П. та ін.

Релігієзнавство: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. За редакцією В.Л.Петрушенка та О.П. Петрушенка. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020. – 328 с.

ISBN 966-7827-60-7

Навчальний посібник укладений у повній відповідності до державної навчальної програми курсу “Релігієзнавство” та містить в собі необхідний матеріал з усіх тем даного курсу. Він може бути використаний студентами та аспірантами (як для вивчення курсу, так і для підготовки рефератів та фіксованих виступів), а також викладачами “Релігієзнав-ства” та інших філософських дисциплін.

Релігієзнавство