Гуманітарні

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

Жов 23, 2019

Петрушенко В.Л.

Основи філософських знань: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти , 3-тє видання. – Львів: “Новий Cвіт-2000”, 2020. – 296 с.

ISBN 966-7827-19-4

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, буття людини та її свободи та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії та соціальній філософії, проблемам культури та цивілізації, методу та методології в сучасній філософії, особливостям релігійного світосприйняття. Посібник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу. Він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.

Призначений для студентів та викладачів нефілософських спеціальностей вищих навчальних закладів , широкого кола зацікавлених філософією.

Основи філософських знань Петрушенко