Гуманітарні

PROFESSIONAL ENGLISH: Course Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance

Жов 30, 2019

Сердюкова О.І.
Навчальний посібник для практичних занять з дисципліни «Професій-на іноземна мова» (англійська): Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 311[1] с.

ISBN 978-966-418-252-9

Навчальний посібник «Professional English (Course-book for Upper-intermediate level Students in Banking and Finance)», який спрямований на вивчення дисципліни «Професійна іноземна мова (англійська)», розроблено на принципах сучасної методики викладання професійної іноземної мови.

Безперечним позитивом підручника є значна увага автора до розвитку умінь і навичок говоріння, як діалогічного, так і монологічного з елементами використання норм бізнес граматики, фразеологічних виразів, фразових дієслів. Низка практичних вправ допоможе студенту висловити персональну реакцію, запросити інформацію, порівняти продукти і послуги, описати компанії, процеси, тенденції, звернути увагу партнера на необхідну інформацію, додати інформацію, узагальнити ідеї, зробити презентацію.

Для підготовки бакалаврів та магістрів у галузях банківської та фінансової діяльності, але може бути корисним також аспірантам і спеціалістам, які пра-цюють у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

PROFESSIONAL ENGLISH