Гуманітарні

ФАХОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Жов 30, 2019

Гриджук О. Є.

Фахова термінологія : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / О. Є. Гриджук. – Львів : Новий Світ – 2000, 2020. – 404 с.

ISBN 978-966-97585-4-5

У навчальному посібнику розкрито зміст основних норм наукової української мови, висвітлених у ДСТУ 3966 – 2000, ДСТУ 1.5:2003 та ДСТУ 3966 – 2009. Зокрема, упорядковано правила творення і вживання термінів відповідно до структури української мови. Також подано відомості про термін та вимоги до нього, докладно описано способи творення термінів, як приклади використано терміни лісівництва та деревинообробляння. Розглянено питання, що стосуються нормативного використання прийменникових конструкцій. Подано тексти наукових статей для самостійного опрацьовування.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих технічних навчальних закладів, працівників лісового господарства та деревинообробчої промисловості, усіх, хто прагне підвищити рівень володіння фаховою термінологією, а отже, і професійним мовленням.

ФАХОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ