Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Практичні заняття з комп’ютерної графіки (система Corel-Draw): навчальний посібник

Січ 27, 2024

Ткач М.Р.

Практичні заняття з комп’ютерної графіки (система Corel-Draw): навчальний посібник. – Львів, “Новий Світ – 2000”, 2024. – 212 с.

ISBN 966-7827-25-3

У навчальному посібнику у формі лабораторних робіт розглянуті питання створення та редагування векторних графічних зображень, художніх текстів, використання різноманітних ефектів, а також, обробка растрових зображень в системі CorelDraw. Для студентів вузів технічного профілю, що вивчають дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка”, “Комп’ютерна графіка”.

Посібник може бути корисним для фахівців, що використовують систему CorelDraw у практичній роботі.