Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Чисельні методи в комп‘ютерних науках: [Том 2.]: навчальний посібник

Січ 24, 2024

Чисельні методи в комп‘ютерних науках: [Том 2.]: навчальний посібник / Андруник В.А., Висоцька В.А., Пасічник В.В., Чирун Л.Б., Чирун Л.В. – Львів:Видавництво «Новий світ – 2000», 2024. – 537 с.

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

ІSBN 978–617–7519–12–5

Навчальний посібник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії чисельних методів, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання інформації за допомогою чисельних методів. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній формі. Виклад матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття та засвоєння. Подається перелік питань та тестів для самоконтролю, а також завдання для самостійного виконання трьох рівнів складності та довідкова інформація для розв’язування задач. Навчальний посібник призначається для студентів, що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 124 «Системний аналіз» і споріднених спеціальностей, які пов’язані з вивченням чисельних методів в інформатиці та інформаційних технологіях. Може бути використаний аспірантами в якості підгрунтя для наукових досліджень та викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення та підвищення кваліфікації. Книга призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів, науковців в галузі глобальних інформаційних системи, систем штучного інтелекту, Інтернет-технологій, фахівців з електронної комерції, Інтернет-маркетингу та Інтернет-реклами, менеджерів комплексних Web-проектів, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні технології».