Медичні

Практичні навички з онкології: навчальний посібник

Бер 24, 2024

Практичні навички з онкології: навч. посіб. для самостійної роботи студентів медичних факультетів V-VI курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» (2-ге видання, стереотипне) / А. І. Шевченко, О. М. Левик, А. П. Мельничук. – Львів: «Новий Світ-2000», 2024. – 120 с.

ISBN 978-966-418-304-5
У посібнику викладені та впорядковані основні практичні навички, що необхідні для діагностики й симптоматичної допомоги хворим на злоякісні пухлини. Опис діагностичних і лікувальних маніпуляцій, симптоматичних хірургічних втручань при невідкладних станах ілюстрований інформативними схематичними малюнками та допоможе студентам медичних факультетів V-VI курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» краще опанувати навички, необхідні для своєчасної діагностики та надання кваліфікованої медичної допомоги онкологічним хворим.

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень ………………………………………………….. 4
Передмова …………………………………………………………………………… 5
Облікова документація …………………………………………………………. 6
Дослідження периферичних лімфатичних вузлів …………………..13
Огляд і пальпація щитовидної залози ……………………………………21
Пальпаторне обстеження молочних залоз ………………………………24
Дослідження внутрішніх статевих органів …………………………….29
Методика збору мокроти для цитологічного дослідження ………36
Методика плевральної пункції ………………………………………………37
Трахеостомія ……………………………………………………………………….39
Пальцеве ректальне дослідження ………………………………………….44
Ректоскопія ………………………………………………………………………….47
Допомога хворим з асцитом ………………………………………………….51
Біопсія у діагностиці злоякісних пухлин ……………………………….54
Зразки навчальних історій хвороб з основних локалізацій………90
Довідковий матеріал …………………………………………………………..116
Рекомендована література …………………………………………………..118