Медичні Новинки

Вторинні імунодефіцитні стани у дітей: навчальний посібник

Бер 30, 2023

Вторинні імунодефіцитні стани у дітей: навчальний посібник – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, Видавництво ПП «Новий Світ-2000», 2023. –155 с.
ISBN 978-966-418-323-6
Навчальний посібник рекомендовано для лікарів педіатрів, загальної практики-сімейної медицини, імунологів, аспірантів, ординаторів, інтернів, студентів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Введення…………………………………………………………………………………….. 8

Визначення…………………………………………………………………………………. 9

«Критичні» періоди функціонування імунної системи дітей……….. 11

Класифікація………………………………………………………………………………. 14

Етиологічні фактори та імунологічні порушення при вторинних імунодефіцитних станах……………………………………………………………… 18

Імунологічні порушення при вірусних інфекціях………………………… 20

Імунологічні порушення при бактеріальних інфекціях………………… 24

Імунологічні порушення при гельмінтозах………………………………….. 26

Імунологічні порушення при білково-енергетичній недостатності внаслідок порушення живлення…………………………………………………… 27

Імунологічні порушення при онкологічній патології…………………… 38

Імунодефіцитні стани, які виникають під дією хімічних подразників       39

Імунодефіцитні стани, які виникають під дією фізичних подразників       40

Імунологічні порушення при спленектомії………………………………….. 45

Імунологічні порушення , які виникають внаслідок стресу………….. 47

Імунодефіцитні стани, які виникають внаслідок захворювань……… 50

а) Органів респіраторного тракту…………………………………………… 50

б) При алергічній патології……………………………………………………. 61

Імунологічні зміни при ВІЛ/СНІД……………………………………………….. 63

Імунологічні зміни в ранньому дитячому віці……………………………… 66

Клінічні прояви вторинних імунодефіцитних станів у дітей………… 68

Діагностика імунологічних порушень…………………………………………. 74

1) Імунологічний анамнез………………………………………………………. 75

2) Клінічне обстеження………………………………………………………….. 76

3) Тести in vivo………………………………………………………………………. 76

4) Лабораторні методи досліджень (імунологічні тести)………… 78

Імунологічні методики………………………………………………………………… 80

1) Імунопреципітація і коімунопреципітація………………………….. 83

2) Імуноферментний аналіз……………………………………………………. 84

3) Вестерн-блотинг………………………………………………………………… 87

4) Імунохроматографія…………………………………………………………… 88

5) Імунологістохімія………………………………………………………………. 91

6) Саузерн-блотинг………………………………………………………………… 92

7) Полімеразна ланцюгова реакція…………………………………………. 93

Типи та правила інтерпретації імунограм……………………………………. 98

Імунотерапія, імунокорекція та імунореабілітація………………………. 100

Класифікація імуномодуляторів………………………………………………….. 104

Імуномодулятори мікробного (бактеріального) походження………… 105

Імуномодулятори ендогенного походження…………………………………. 109

Хімічно «чисті» та синтезовані імуномодулятори……………………….. 113

Застосування моноклональних антитіл в медицині……………………… 118

Профілактика придбаних імунодефіцитних станів………………………. 120

Післямова……………………………………………………………………………………. 121

Додаток 1. Номенклатура CD-антигенів лейкоцитів людини……….. 122

Додаток 2. Номенклатура цитокінів…………………………………………….. 126

Додаток 3. Характеристика субпопуляцій дендритних клітин людини…………………………………………………………………………………………………… 128

Додаток 4. Інтерферонвмісні препарати………………………………………. 129

Додаток 5. Індуктори продукції інтерферонів……………………………… 130

Контрольні питання……………………………………………………………………. 131

Список літератури………………………………………………………………………. 132

Авторський колектив:
Овчаренко Леонід Сергійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та неонатології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
Абатуров Олександр Євгенійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики Дніпровського державного медичного університету, член Міжнародної професорської асоціації, член-кореспондент Петровської академії наук і мистецтв, заслужений діяч науки та техніки України;
Вертегел Андрій Олександрович – д.мед.н., професор кафедри педіатрії та неонатології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
Редько Ірина Іванівна – д.мед.н., професор кафедри педіатрії та неонатології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
Самохін Ігор Володимирович – к.мед.н., доцент кафедри педіатрії та неонатології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
Андрієнко Тетяна Германівна – к.мед.н., доцент кафедри педіатрії та неонатології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
Кряжев Олександр Володимирович – к.мед.н., доцент кафедри педіатрії та неонатології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
Чакмазова Олена Миколаївна – к.мед.наук, доцент кафедри педіатрії та неонатології Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».