Гуманітарні

ПОЛІТОЛОГІЯ СУЧАСНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Жов 17, 2019

Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний слов-ник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене і доповнене  укладач В. М. Піча, наук. редакція Л.Д. Кли-манської, Я.Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів: Новий Світ –2000, 2020. 516 с.

ISBN 978-966-418-272-7

Короткий навчальний словник-довідник містить понад 1600 термінів і понять, які є найбільш уживаними в сучасній політичний науці, ЗМІ, під час ви-вчення курсу політолоігї, у практичній політичній діяльності. Підготовлений провідними українськими науковцями-політологами, соціологами, історика-ми, філософами, економістами.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою.

Політологія Словник терміни та поняття