Гуманітарні

ПОЛІТОЛОГІЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Жов 15, 2019

В. М. ПІЧА, Н. М. ХОМА

Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів ви-щих закладів освіти України .Львів:“Новий Світ-2000”, 2020. – 172 с.

ІSBN 966 95596-1-4

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни “Політологія”, розробленої Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.

Для студентів вищих навчальних закладів І, ІІ, ІІІ, ІV, рівнів акреди-тації.

Політологія конспеут лекцій