Гуманітарні

Організація діяльності психологічних служб

Жов 24, 2019

Легка Л. М., Семенча Л. Г.

Організація діяльності психологічних служб: Навчальний посібник – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020. – 372 с.

У навчальному посібнику викладено загальні положення організації психологічної служби в системі збройних сил України, медичних установах, органах внутрішніх справ, пенітенціарній і освітянській системах, підприємствах та організаціях, ЦССМ.

Складається посібник з двох частин. У першій частині висвітлені мета, завдання та окремі аспекти роботи психологічної служби різних напрямків. У другій – додаткові матеріали (положення, інструкції, плани, зразки звітів, посадові інструкції та ін.).

Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів.

Організація діяльності психологічних служб