Гуманітарні

ОСНОВИ АКМЕОЛОГІЇ

Жов 23, 2019

Гладкова В.М., Пожарський С.Д.

Основи акмеології : Підручник. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 320 с.

ISBN 966-418-039-4

Акмеологія – нова людинознавча наука, в центрі уваги якої перебуває доросла зріла людина, динаміка її розвитку як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності, індивідуальності. У підручнику розглянуті історико-філософські передумови виникнення акмеологічного знання. Приділено увагу аналізу акмеології як нової галузі наукових знань у системі людинознавчих наук та її складових –фундаментальної та класичної амеології, а також нової науки ХХІ століття –синергетичної акмеології.

Підручник містить перелік контрольних питань для самоперевірки, що наводяться після кожного розділу. У додатках подається акмеологічний глосарій та структурні схеми акмеограми фахівця.

Підручник може стати у нагоді студентам вищих навчальних закладів, які вивчають психолого-педагогічний цикл навчальних дисциплін, професійний менеджмент, інші професійно орієнтовані дисципліни, а також викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям і науковцям, які займаються вирішенням питань професійного самовдосконалювання.

Основи акмелогії