Гуманітарні

ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Жов 23, 2019

Романовська Л.І., Подкоритова Л.О.

Диференційна психологія: Навч. посіб. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020. – 236 с.

ISBN 978-966-418-074-7

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття, предмет та завдання диференційної психології, наводяться теоретичні відомості щодо історії її становлення, описані її основні методи, розглянуто індивідуальну специфіку психічних процесів і властивостей, проаналізовано статево-рольову диференціацію та стильові особливості індивідуальності. Посібник містить навчальну програму однойменного курсу, лекційну частину із запитаннями та завданнями для самоконтролю та психодіагностичний інструмента-рій до курсу.

Рекомендований студентам психологічних та педагогічних спеціальностей, а також може бути у нагоді викладачам, вчителям, практичним психо-логам.

Диференційна психологія