Гуманітарні

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ

Жов 23, 2019

Джаман Т.В.
Історія педагогіки України : навчальний посібник / Т. В. Джаман. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 288 с.

ISBN 978-966-418-237-6

У навчальному посібнику відображено основні стани розвитку вітчизняної навчально-виховної системи, особливості витворення педагогічних кон-цепцій.

Пропонується матеріал для проведення практичних занять і виконання завдань самостійної роботи, передбачені контрольні запитання, тестові завдан-ня відповідно до теми, завдання для самостійної роботи стдентів.

Адресований студентам педагогічних інститутів та уніерситетів.

Історія педагогики