Технічні та спеціальні

НАВАНТАЖУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПРИВОДІВ ВЕЛИКОМАСОВИХ СИСТЕМ

Лис 27, 2019

МАЛАЩЕНКО В.О., КУНОВСЬКИЙ Г.П.

Навантажувальна здатність приводів великомасових систем. Монографія. – Львів: Видав. «Новий Світ – 2000», 2020. – 150 с.

ISBN 978-966-289-5

У монографії розглядаються основні геометричні параметри, навантажувальну здатність великогабаритних елементи приводів великомасових систем. Проводиться порівняльний аналіз навантажувальної здатності традиційних приводів цього класу з встановленням їх головних недоліків. Пропонуються нові конструкційні рішення окремих елементів приводів з метою покращення їхніх експлуатаційних характеристик.

Розроблено математичні моделі для проведення аналітичних досліджень кінематико-геометричних і силових параметрів та проведення розрахунків муфт, зубчастих коліс тощо на міцність.

Розроблено методику, алгоритм проведення лабораторних і натурних дослідів з визначення фактичної навантажувальної здатності окремих елементів великогабаритних систем. Наведено рекомендації з покращення їх експлуатаційних показників.

НАВАНТАЖУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПРИВОДІВ