Технічні та спеціальні

ОПІР МАТЕРІАЛІВ

Лис 27, 2019

Гурняк Л. І. , Гуцуляк Ю. В. , Юзьків Т. Б.

Опір матеріалів: Посібник для вивчення курсу при кредитно-модульній системі навчання. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2019. – 363 с.

ISBN 966-7827-78-х

У посібнику викладені в конспективній формі основні положення, визначення, теореми, правила, розрахункові формули та методи курсу опору матеріалів для студентів (курсантів) механічних та будівельних спеціальностей вищих тех-нічних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Посібник складається з чотирьох контрольних блоків, кожен з яких включає теоретичний матеріал, запитання модульного контролю та рекомендовані практичні задачі з їх докладним розв’язком. Містить необхідні довідкові матеріали.

Призначений для самопідготовки студентів при кредитно-модульній системі навчання. Корисний при розв’язуванні практичних задач та виконанні розра-хунково-графічних робіт.

Опір матеріалів