Технічні та спеціальні

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування

Лис 27, 2019

Я.А. Криль, Е.С. Геворкян, Д.Л. Луцак

Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування. За редакцією професора Я.А. Криля: Навчальний посіб-ник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 267[1] с.

ISBN 978-966-418-264-2

У книзі наведені сучасні уявлення про сталь, котра є основним матеріаліом для розвитку будівництва, машинобудування, приладобудування та інших галузей сучасної техніки. Об’єм її випуску й споживання є критерієм промислового розвитку країни.

Сталь, її класифікація, виробництво в Україні, а також тенденції споживання на міжнародному ринку має інтерес. Особливий інтерес мають системи маркування сталі в різних країнах, що відкриває можливість міжнародних угод.

Для студентів матеріалознавчих, металургійних та машинобудівних спеціальностей при здобутті кваліфікацій бакалавра, спеціаліста і магістра, а також може бути корисним аспірантам, науковцям та інженернотехнічним працівникам різних галузей промисловості.

Матеріалознавство Сталь