Медичні

Mедична генетика. Практикум

Бер 20, 2024

Mедична генетика. Практикум. / О.С. Корчинська, О.К. Онуфрович, С.Я. Парижак. – Львів: В-во ПП “Новий Світ-2000”, 2024. – 94 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 401 – 1

Посібник призначений для практичних занять з медичної генетики. У ньому викладено основи медичної генетики з урахуванням сучасного стану її розвитку. Пояснено цитологічні та біохімічні основи спадковості, закономірності успадкування ознак, механізми розвитку спадкової патології; розглянуто вплив зовнішнього середовища на прояв спадкових моногенних та полігенних захворювань. Наведено методи медичної генетики і приклади їх практичного застосування. Велику увагу приділено сучасним молекулярно-генетичним методам дослідження. Викладено принципи пренатальної діагностики і профілактики спадкових захворювань. Окрім того, до кожної теми подано запитання для самоконтролю та приклади тестових завдань.
Для студентів медиків, які здобувають магістерський рівень вищої освіти у галузі знань «22 Охорона здов᾽я», магістрів та аспірантів медико-біологічних спеціальностей.