Медичні Новинки

Ендокринні захворювання у дітей в практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник

Бер 29, 2023

Ендокринні захворювання у дітей в практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів загальної практики–сімейної медицини / Овчаренко Л. С. Вертегел А. О., Редько І. І. та ін. – Львів: Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2023. – 124 с.
ISBN 978-966-418-324-3

Автори: Л.С. Овчаренко, І.І. Редько, А.О. Вертегел, О.М. Чакмазова, І.В. Самохін, Т.Г. Андрієнко, О.В. Кряжев.

У навчальному посібнику інтегровано інформацію з основних питань щодо етіології, патогенезу, загальних принципів дослідження та лікування дітей з найбільш розповсюдженими ендокринними захворюваннями із урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду на засадах доказової медицини.

ЗМІСТ
Умовні скорочення ……………………………………………………………………………. 5
ВСТУП ……………………………………………………………………………………………… 7
РОЗДІЛ 1. Методи діагностики захворювань ендокринної системи у дітей ………………………………………………………………………………… 9
РОЗДІЛ 2. Порушення росту у дітей раннього віку. Етіологія. Патогенез …………………………………………………………………………. 19
2.1. Сімейно–конституціональна затримка росту ………………. 23
2.2. Гіпофізарний нанізм …………………………………………………… 25
2.3. Церебральний нанізм …………………………………………………. 28
2.4. Примордіальній нанізм ………………………………………………. 30
2.5. Синдром Ларона ………………………………………………………… 31
2.6. Синдром Шерешевського–Тернера …………………………….. 32
2.7. Синдром Рассела–Сільвера ………………………………………… 35
2.8. Синдром Прадера–Віллі …………………………………………….. 38
РОЗДІЛ 3. Порушення обміну кальцію у дітей. Етіологія. Патогенез …. 41
3.1. Гіпокальціємія у дітей раннього віку ………………………….. 41
3.2. Гіперкальціємія у дітей раннього віку ………………………… 46
РОЗДІЛ 4. Цукровий діабет……………………………………………………………….. 50
РОЗДІЛ 5. Захворювання наднирників, які супроводжуються гіпокортицизмом ……………………………………………………………… 64
РОЗДІЛ 6. Захворювання щитоподібної залози. Етіологія. Патогенез … 73
6.1. Гіпотиреоз …………………………………………………………………. 73
6.2. Гіпертиреоз ……………………………………………………………….. 78
РОЗДІЛ 7. Нецукровий діабет ……………………………………………………………. 86
РОЗДІЛ 8. Крипторхізм …………………………………………………………………….. 91
РОЗДІЛ 9. Ожиріння …………………………………………………………………………. 93
Контрольні тестові питання ………………………………………………………………. 101
Правильні відповіді до тестів …………………………………………………………….. 105
Додатки …………………………………………………………………………………………….. 106