Медичні

English-Russian-Ukrainian dictionary-phrasebook for the supervision of patients in pediatric propaedeutics

Лют 17, 2021

English-Russian-Ukrainian dictionary-phrasebook for the supervision of patients in pediatric propaedeutics (Англо-російсько-український словник-розмовник для курації хворих з пропедевтики педіатрії) / Ільченко С.І., Чергінець В.І., Ярошевська Т.В. та ін. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000» 2021. – 112 c.
ISBN 978-617-7519-80-4

У системі підготовки лікаря особлива увага у клініці приділяється спілкуванню студентів з пацієнтами та їх батьками, вивченню основних методів фізикального обстеження усіх органів і систем організму. Запропонований словник призначений для англомовних студентів ІІІ курсу та включає в себе перелік основних питань щодо скарг пацієнта, анамнезу життя та захворювання, медичну термінологію об’єктивного обстеження та основні синдроми уражень органів та систем.
In the system of doctor’s training special attention in the clinic is paid to the communication of students with patients and their parents, the study of basic methods of physical examination of all organs and systems of the body. The proposed dictionary is intended for third-year English-speaking students and includes a list of key issues regarding patient complaints, history of the life and disease, medical terminology of objective examination and the main syndromes of lesions of organs and systems