Технічні та спеціальні

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ТОМ 1

Лис 27, 2019

Я.А. Криль О.Р. Флюнт, Г.В. Криль

Матеріалознавство. Тлумачний словник: в 2-х т. / за ред. проф. Я.А.Криля. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2020 – 432 с.

ISBN 978-966-418-145-4

Словник містить понад 10000 термінів-статей по основних розділах матеріалознавства як галузі науки і виробництва, а також суміжних йому наукових дисциплін та галузей промисловості.

Для наукових та інженерно-технічних працівників технічних спеціаль-ностей, спеціалістів у галузі інформатики, викладачів та студентів вузів.

Матерілознавслво словник ТОМ 1