Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека Новинки

КІБЕРБЕЗПЕКА: WEB-технології: Навчально-довідковий посібник

Лют 14, 2024

КІБЕРБЕЗПЕКА: WEB-технології: Навчально-довідковий посібник / С.П. Євсеєв, А.М. Ткачов, В.О. Алексієв, Ю.М. Рябуха – Львів: Видавництво «Новий Світ –2000», 2024. – 390 с. (укр. мов.)

ISBN 978-617-7519-82-8

Подано довідково-методичні рекомендації щодо вивчення сучасних Web-технологій які дозволяють реалізувати потреби підприємців та компаній зі створення Web-сторінок та Web-ресурсів із застосуванням технологій HTML, CSS, JavaScript. Висвітлені проблемні питання забезпечення кібербезпеки у процесі розробки цих систем.
Рекомендовано для студентів першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 125 “Кібербезпека”, 121 “Програмна інженерія”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології”.