Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Інформаційні технології бізнес-аналітики: монографія

Лют 14, 2024

Берко А.Ю., Буров Є.В., Висоцька В.А.
Інформаційні технології бізнес-аналітики: монографія – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 520 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 345 – 8

Досліджено проблему створення та застосування методів та засобів інформаційних технологій бізнес-аналітики для різних предметних областей і застосувань, вирішено задачі розроблення математичних моделей, методів вирішення та інструментальних
засобів інтеграції інформаційних ресурсів та функціонування систем бізнес-аналітики з використанням ефективних інтелектуальних моделей.
Описано процеси моделювання та проектування засобів бізнес-аналітики для опрацювання різнорідних інформаційних ресурсів на основі онтологій. Для вирішення проблеми виконано низку наукових завдань, зокрема запропоновано класифікацію систем та засобів опрацювання різнорідних розподілених інформаційних ресурсів бізнес-аналітики, розроблено формальну модель систем бізнес-аналітики з використанням онтологій, її окремих складових, структурну модель інформаційних ресурсів, методи та алгоритми проектування систем бізнес-аналітики на основі апарату онтологій та інтеграції інформаційних ресурсів.

Книга призначена для спеціалістів з проектування, розроблення та впровадження систем і технологій бізнес-аналітики, опрацювання та аналізу інформаційних ресурсів, науковців у галузі глобальних інформаційних системи, систем штучного інтелекту, Інтернет-технологій, фахівців з електронної комерції, Інтернет-маркетингу та Інтернет-реклами, менеджерів комплексних Web-проектів, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні технології». Монографію може бути використано у навчальному процесі підготовки студентів, що навчаються за спеціальностями 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи і технології» та споріднених спеціальностей, пов’язаних з вивченням систем і засобів опрацювання та аналізу інформаційних ресурсів в різних галузях.