Гуманітарні

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

Жов 17, 2019

Історія української соціологічної думки : навчальна біографічна енциклопедія. За наук. ред. В. М. Пічі [ В.М. Онищук, Ю.Ф. Пачковський, Н.М. Цимбалюк та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 336 с.

ISBN 978-966-418-286-4 ПП «Новий Світ – 2000»

ISBN 978-966-97585-0-7 ФОП Піча С. В.

Навчально біографічна енциклопедія висвітлює генезу поглядів на суспільство представників української протосоціології, історію становлення та розвитку соціологічної думки в працях понад 100 знаних українських суспільствознавців минулої і сучасної доби, їх особистий внесок в ії збагачення.

Акцентується увага на персоналіях сучасних соціологів, внесок яких в розвиток теоретичної та прикладної соціології аналізується при вивченні «Загальної соціології», «Теоретичної соціології», «Історії соціологічної думки» та ін. навч. дисциплін. Підго-товлена провідними науковцями-соціологами, істориками, філософами, політологами, економістами, соц. психологами.

Призначена перш за все для підготовки спеціалітів-соціологів та викладачам ВНЗ. Однак нею можє скористатися і широкий загал читачів – соціологи – науковці, соціологи-практики, всі, хто прагне поглибити своє соціологічне мислення і соціологічну культуру, з ясувати місце і роль согіологічної української думки в історії світової соціології.

Історія Соціологічної думки України