Медичні Новинки Популярні

Інтенсивна терапія: сучасна діагностика та лікування критичних станів. Навчальний посібник

Бер 19, 2024

Інтенсивна терапія: сучасна діагностика та лікування критичних станів. Навчальний посібник / За редакцією Л. В. Усенко, О. В. Царьова, Ю. Ю. Кобеляцького. – Львів: «Новий Світ-2000», 2024. – 324 с.
ISBN 978-617-7519-86-6
Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми з анестезіології та інтенсивної терапії, містить основи вивчення студентами основних принципів інтенсивної терапії критичних станів різного генезису. Узагальнено основні питання патофізіології, діагностики та інтенсивної терапії критичних і термінальних станів. Начальний посібник орієнтований на діючі державні та міжнародні стандарти надання медичної допомоги дорослим, відповідає вимогам програм підготовки студентів медичних закладів вищої освіти з дисциплін «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ …………………………………………………… 9
ВСТУП ……………………………………………………………………………………………… 11
РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ……………………………… 13
РОЗДІЛ 2. Серцево-легенева та церебральна реанімація ………………………. 23
2.1. Основні терміни серцево-легеневої та церебральної реанімації ….. 25
2.2. Базова підтримка життя (BLS – Basic Life Support) …………………….. 26
2.2.1. Ознаки клінічної смерті (зупинки кровообігу) ………………………. 26
2.2.2. Стадії серцево-легеневої і церебральної реанімації
за П. Сафаром …………………………………………………………………….. 30
2.3. Розширена підтримка життя (АLS – Advanced Life Support) ……….. 37
2.4. Особливості проведення серцево-легеневої реанімації
в умовах пандемії COVID-19 ……………………………………………………. 50
2.4.1. Принципи забезпечення базової підтримки життя (BLS)
у дорослих у випадках підозри або підтвердженого
діагнозу COVID-19 ……………………………………………………………… 51
2.4.2. Принципи забезпечення розширеної підтримки життя (АLS)
у дорослих у випадках підозри або підтвердженого
діагнозу COVID-19 ……………………………………………………………… 54
2.4.3. Особливості проведення СЛР у пацієнтів, що знаходяться
в prone position …………………………………………………………………… 55
2.5. Інтенсивна терапія постреанімаційного синдрому (церебральна
реанімація) ………………………………………………………………………………. 57
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………… 65
РОЗДІЛ 3. ГОСТРА ДИХАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ ……………………….. 69
3.1. Фізіологія та патофізіологія дихання …………………………………………. 71
3.1.1. Гіпоксія ……………………………………………………………………………… 74
3.1.2. Гіпер- та гіпокапнія ……………………………………………………………. 77
3.2. Методи клінічної та функціональної оцінки респіраторної
функції та газообміну в інтенсивній терапії ………………………………. 79
3.2.1. Визначення сатурації (насиченості) крові киснем
за допомогою газоаналізатора або пульсоксиметра ……………….. 80

3.2.2. Капнографія ……………………………………………………………………….. 81
3.2.3. Дослідження газів крові ………………………………………………………. 83
3.2.4. Функціональні методи дослідження вентиляції …………………….. 84
3.3. Класифікації гострої дихальної недостатності
та розладів газообміну ……………………………………………………………… 86
3.3.1. Центрогенна дихальна недостатність ……………………………………. 87
3.3.2. Нейро-м’язова дихальна недостатність …………………………………. 88
3.3.3. Торако-абдомінальна дихальна недостатність ……………………….. 88
3.3.4. Обструктивна дихальна недостатність ………………………………….. 89
3.3.5. Констриктивна дихальна недостатність ………………………………… 89
3.3.6. Обструктивно-констриктивна дихальна недостатність…………… 89
3.3.7. Рестриктивна дихальна недостатність ………………………………….. 90
3.3.8. Дифузійна дихальна недостатність ………………………………………. 91
3.3.9. Розподільно-шунтова дихальна недостатність ……………………… 91
3.4. Клінічні ознаки гострої дихальної недостатності ……………………….. 92
3.5. Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності …………………… 94
3.5.1. Оксигенотерапія є базовим принципом початкової
терапії усіх форм гострої дихальної недостатності ………………. 94
3.5.2. Штучна вентиляція легень …………………………………………………… 96
3.6. Бронхіальна астма і астматичний статус ……………………………………. 97
3.7. Набряк легень ………………………………………………………………………… 100
3.8. Гострий респіраторний дистрес-синдром …………………………………. 103
3.9. Тяжка полісегментарна позагоспітальна пневмонія
бактеріальної або вірусної етіології …………………………………………. 107
3.10. Коронавірусна хвороба (COVID-19) ………………………………………. 111
3.11. Утоплення в морській та прісній воді …………………………………….. 116
3.12. Странгуляційна асфіксія (повішення) …………………………………….. 119
3.13. Синдром сонного апное ……………………………………………………….. 120
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 122
РОЗДІЛ 4. ГОСТРА СЕРЦЕВО-СУДИННА НЕДОСТАТНІСТЬ ………. 125
4.1. Фізіологія та патофізіологія системи кровообігу ………………………. 127
4.2. Гостра недостатність кровообігу ……………………………………………… 129
4.3. Гостра серцева недостатність ………………………………………………….. 129
4.3.1. Гострий коронарний синдром (ГКС) …………………………………… 132
4.3.2. Невідкладна гіпертензія …………………………………………………….. 140
4.3.3. Порушення серцевого ритму …………………………………………….. 141
4.3.4.Тромбоемболія легеневої артерії …………………………………………. 143
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 148

РОЗДІЛ 5. ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ БАЛАНС
І КИСЛОТНО-ОСНОВНИЙ СТАН ……………………………………………… 151
5.1. Діагностика і корекція порушень водно-електролітного балансу .. 153
5.1.1. Вода …………………………………………………………………………………. 153
5.1.2. Електроліти ………………………………………………………………………. 155
5.1.3. Обмін натрію і води …………………………………………………………… 157
5.1.4. Обмін калію………………………………………………………………………. 159
5.1.5. Обмін хлору ……………………………………………………………………… 161
5.2. Діагностика і корекція порушень кислотно-основного стану (КОС) … 162
5.2.1 Фізіологія та патофізіологія КОС ………………………………………… 162
5.2.2. Метаболічний ацидоз ………………………………………………………… 164
5.2.3. Метаболічний алкалоз ……………………………………………………….. 164
5.2.4. Респіраторний ацидоз ………………………………………………………… 165
5.2.5. Респіраторний алкалоз ………………………………………………………. 166
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 166
РОЗДІЛ 6. ГОСТРЕ ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК ……………………………… 169
6.1. Фізіологія нирок …………………………………………………………………….. 171
6.2. Визначення термінів та етіологія пошкодження нирок ……………… 172
6.3. Діагностичні критерії та клінічна картина гострого
пошкодження нирок ……………………………………………………………….. 174
6.4. Інтенсивна терапія ………………………………………………………………….. 177
6.4. Рабдоміоліз (краш-синдром) ……………………………………………………. 181
6.6. Трансфузія несумісної донорської крові …………………………………… 184
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 185
РОЗДІЛ 7. ГОСТРА ПЕЧІНКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ …………………….. 187
7.1. Фізіологія печінки ………………………………………………………………….. 189
7.2. Визначення термінів, етіологія та патофізіологія
пошкодження печінки …………………………………………………………….. 191
7.3. Діагностичні критерії та клінічна картина гострого
пошкодження печінки …………………………………………………………….. 193
7.4. Інтенсивна терапія ………………………………………………………………….. 195
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 199
РОЗДІЛ 8. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПРИ ГОСТРИХ
ЕКЗОГЕННИХ ІНТОКСИКАЦІЯХ ……………………………………………… 201
8.1. Визначення термінів, класифікація та клінічна картина
гострих отруєнь ……………………………………………………………………… 203
8.2. Принципи інтенсивної терапії гострих отруєнь ………………………… 206
8.3. Гостре алкогольне отруєння (етанолом) …………………………………… 210

8.4. Гостре отруєння метанолом та етиленгліколем …………………………. 211
8.5. Отруєння чадним газом (вуглецю оксидом) ……………………………… 212
8.6. Отруєння грибами ………………………………………………………………….. 214
8.7. Отруєння рослинами ………………………………………………………………. 215
8.8. Отруєння токсинами тварин ……………………………………………………. 217
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 220
РОЗДІЛ 9. СЕПСИС ТА СЕПТИЧНИЙ ШОК …………………………………. 223
9.1. Визначення термінів та етіологія сепсису ………………………………… 225
9.2. Патогенез сепсису ………………………………………………………………….. 228
9.3. Шкали для клініко-лабораторної оцінки тяжкості сепсису ………… 230
9.4. Інтенсивна терапія ………………………………………………………………….. 234
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 236
РОЗДІЛ 10. ПОЛІТРАВМА, КРОВОВТРАТА, ГЕМОРАГІЧНИЙ
ТА ОПІКОВИЙ ШОК ………………………………………………………………….. 239
10.1. Визначення термінів і патогенез політравми
та геморагічного шоку ………………………………………………………….. 241
10.2. Діагностика травматичних пошкоджень …………………………………. 244
10.3. Інтенсивна терапія на догоспітальному та госпітальному етапах 247
10.3.1. Зупинка зовнішньої кровотечі …………………………………………. 247
10.3.2. Забезпечення венозного доступу та знеболення ………………. 250
10.3.3. Транспортна іммобілізація ……………………………………………… 250
10.3.4. Напружений пневмоторакс ……………………………………………… 251
10.3.5. Тампонада серця ……………………………………………………………. 253
10.3.6. Інфузійно-трансфузійна, вазопресорна та гемостатична
терапія …………………………………………………………………………… 253
10.3.7. Концепція контролю над пошкодженнями при
політравмі (Damage Control) …………………………………………… 256
10.4. Опіковий шок ……………………………………………………………………….. 257
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 263
РОЗДІЛ 11. ТРАВМАТИЧНІ І НЕТРАВМАТИЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ ………………………………………………………………… 265
11.1. Фізіологія та патофізіологія центральної нервової системи …….. 267
11.2. Гостре порушення мозкового кровообігу ………………………………… 270
11.2.1. Ішемічний інсульт ………………………………………………………….. 270
11.2.2. Геморагічний інсульт ……………………………………………………… 278
11.3. Черепно-мозкова травма ……………………………………………………….. 281
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 288

РОЗДІЛ 12. КРИТИЧНІ СТАНИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ………. 291
12.1. Фізіологічні функції інсуліну ………………………………………………… 293
12.2. Патофізіологія цукрового діабету ………………………………………….. 294
12.2.1. Патогенез інсулінової недостатності при цукровому
діабеті І типу …………………………………………………………………… 294
12.2.2. Патогенез інсулінової недостатності при цукровому
діабеті ІІ типу ………………………………………………………………….. 295
12.2.3. Порушення обмінних процесів при цукровому діабеті ……….. 295
12.3. Патофізіологія та інтенсивна терапія ускладнень цукрового діабету ..297
12.3.1. Гіпоглікемічний стан і гіпоглікемічна кома ……………………….. 297
12.3.2. Діабетичний кетоацидоз …………………………………………………… 300
12.3.3. Гіперглікемічний гіперосмолярний стан ……………………………. 303
12.3.4. Лактатацидемічний стан ………………………………………………….. 305
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 307
РОЗДІЛ 13. АНАФІЛАКСІЯ ТА АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК …………. 311
13.1. Визначення термінів, етіологія та патогенез анафілаксії ……………… 313
13.2. Діагностика ……………………………………………………………………………… 315
13.3. Інтенсивна терапія ……………………………………………………………………. 315
Питання для самоконтролю ………………………………………………………………. 317
ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ ………………………………… 319
ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………………………………………………. 320