Медичні Новинки

Гострі бронхіти у дітей: навчальний посібник

Січ 30, 2024

Гострі бронхіти у дітей: навчальний посібник – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, Видавництво ПП «Новий Світ-2000», 2024. – 126 с.
ISBN 978-966-418-329-8
Навчальний посібник рекомендовано для лікарів педіатрів, загальної практики-сімейної медицини, аспірантів, ординаторів, інтернів, студентів вищих навчальних закладів.
Установа розробник:
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Кафедра педіатрії та неонатології.

Рецензенти:
Бекетова Галина Володимирівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань НУОЗУ ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Педіатрія».
Недєльська Світлана Миколаївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
ЕТІОЛОГІЯ
ПАТОГЕНЕЗ
Особливості перебігу гострих бронхітів у дітей з патологією нервової системи
Особливості показників вродженого і адаптивного імунітету у дітей з рекурентними формами гострих бронхітів
Роль нейромедіаторів і нейрогенного запалення у формуванні та перебігу захворювань органів дихання
КЛАСИФІКАЦІЯ
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ
ДІАГНОСТИКА
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА
ЛІКУВАННЯ
Етіотропне (противірусні засоби – не розроблені, антибіотики – тільки за наявності бактеріальної чи змішаної етіології, протигрибкові – тільки за наявності грибкової етіології).
Патогенетичне (експекторанти – посилення відведення мокротиння, муколітики – розрідження бронхіального слизу)
Симптоматичне – протизапальні засоби (кортикостероїди)
Фітотерапія (комбінований вплив на бронхіальне дерево)
Аерозольна терапія
Види аерозолів
Дозовані аерозолі
Аплікація
Дихальні маневри
Інгаляційна терапія
Історія небулайзерної терапії
Що таке небулайзер?
Коли використовується небулайзер?
Показання до застосування небулайзера
Протипоказання до застосування небулайзера

Недоліки небулайзерів
Пристрій і принцип дії
Фактори, що визначають ефективність використання небулайзерів
Фактори, пов’язані з інгаляційним пристроєм
Фактори, пов’язані з пацієнтом
Фактори, пов’язані з препаратом
Переваги небулайзерної терапії
Як правильно використовувати небулайзер
Правила використання компресорних небулайзерів у новонароджених
Принципи обробки та дезинфекції небулайзерів
Розчинники та обсяги заповнення
Розмір часток лікарського засобу (ЛЗ)
Швидкість потоку газу-носія
Обсяг і час доставки лікарського засобу
Індивідуальна небулайзерна камера
Небулайзери для застосування в домашніх умовах
Препарати, що застосовуються через небулайзер
Аутогенний дренаж
PEP-маска
Флоттер (VRP 1)
ПРОФІЛАКТИКА
ПРОГНОЗ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
ЛІТЕРАТУРА